Kvalitet, hygiejne og energi

Vi har et kombineret kvalitets-, hygiejne og energiledelsessystem efter standarderne:

  • ISO 9001 (Kvalitet)
  • EN 15593 (Hygiejne ved fremstilling af emballage til fødevarer)
  • ISO 50001 (Energiledelse)

Dette sikrer, at kundernes og de lovgivningsmæssige krav opfyldes. Da fødevare emballager er et vigtigt område for os, har vi stor opmærksomhed omkring hygiejne.

I produktionen og kvalitetsafdelingen foretages løbende en række faste kontroller, opmålinger og test, så vi kan reagere omgående, hvis kvaliteten afviger fra det godkendte.

 

 

REACH

Schela Plast A/S kender til REACH lovgivningen, og vi har afklaret vores rolle og forpligtelser i denne forbindelse.

Vi ønsker at samarbejde med både leverandører og kunder om at leve op til kravene i REACH.

Vi er derfor løbende i kontakt med vores leverandører omkring de materialer, vi bruger til fremstillingen af vores produkter. Vi rekvirerer blandt andet den nødvendige dokumentation fra vores leverandører, så vores baggrundsdokumentation altid er opdateret.

Vores kunder er altid velkomne til at kontakte os for at få en specifik erklæring omkring REACH.

Vi har ikke kendskab til, at nogen af vores produkter indeholder stoffer, der er registreret på kandidatlisten.

Miljø

Vi er miljøbevidste, og vi arbejder derfor hele tiden på at nedbringe vores miljøpåvirkninger.

Vores produkter består udelukkende af materialer, der kan genanvendes. Det betyder, at vi udnytter ca. 98% af så godt som alle vores råmaterialer direkte i produktionen. Det affald som vi ikke selv kan kværne eller regenerere sælges videre til genanvendelse.

Plastemballage fra Schela Plast A/S er genanvendelig, og kan f.eks. genbruges til alternative produkter eller energi.

Vi er certificeret efter Energistyrelsens krav på energiområdet. Det betyder, at vi systematisk følger op på vores energiforbrug, samt at vi forpligter os på at gennemføre energibesparende projekter. Vores mål er at reducere el-forbruget med mindst 10% fra 2015 til 2017.

Kvalitet er helt naturligt "under huden" på hver enkelt medarbejder