Kvalitet og hygiejne

Vi har et kombineret kvalitets- og hygiejneledelsessystem efter standarderne:

  • ISO 9001 (Kvalitet)
  • EN 15593 (Hygiejne ved fremstilling af emballage til fødevarer)

Dette sikrer, at kundernes og de lovgivningsmæssige krav opfyldes. Da fødevare emballager er et vigtigt område for os, har vi stor opmærksomhed omkring hygiejne.

I produktionen og kvalitetsafdelingen foretages løbende en række faste kontroller, opmålinger og test, så vi kan reagere omgående, hvis kvaliteten afviger fra det godkendte.

Kvalitetspolitik

  • Robinson Packaging Danmark vil være kendt som en kompetent og kvalitetsbevidst leverandør af blæste plastemballager.
  • Vi søger for at vores forretningsgange og processer altid er tilrettelagt under hensyn til krav og ønsker fra såvel kunderne, myndighederne, medarbejderne og miljøet.
  • Vi vil bestræbe os på at være på forkant med udviklingen indenfor vores område, således at vi fremstår som en moderne, attraktiv og innovativ leverandør og samarbejdspartner
  • Vi vil løbende udvikle vores produktionsudstyr, så procesforløbet er optimalt, at udnyttelsesgraden på råvarerne er høj og en ensartet kvalitet på produkterne opnås.
  • Kunderne må aldrig være i tvivl om kvaliteten og hygiejnesikkerheden ved vores produkter. Det er vores ansvar, at vores produktionsprocesser og produkter opfylder kundernes og myndighedernes krav. Derfor stiller vi også krav til vores leverandører og andre samarbejdspartnere omkring opfyldelse af produktspecifikationer, lovgivning og andre bestemmelser.
  • Robinson Packaging Danmark opsamler og bearbejder kunde oplysninger og henvendelser for at opnå en høj kundetilfredshed og sikre den løbende optimering og forbedring af vores produkter, processer og arbejdsforhold.
  • Vores ledelsessystem skal på en overskuelig måde dokumentere koordineringen mellem alle vores forretningsgange. På baggrund af opsamlede data om kvalitet og fødevaresikkerhed vil vi løbende forbedre og effektivisere ledelsessystemet.

REACH

Robinson Packaging Danmark kender til REACH lovgivningen, og vi har afklaret vores rolle og forpligtelser i denne forbindelse.

Vi ønsker at samarbejde med både leverandører og kunder om at leve op til kravene i REACH.

Vi er derfor løbende i kontakt med vores leverandører omkring de materialer, vi bruger til fremstillingen af vores produkter. Vi rekvirerer blandt andet den nødvendige dokumentation fra vores leverandører, så vores baggrundsdokumentation altid er opdateret.

Vores kunder er altid velkomne til at kontakte os for at få en specifik erklæring omkring REACH.

Vi har ikke kendskab til, at nogen af vores produkter indeholder stoffer, der er registreret på kandidatlisten.

Miljø

Vi er miljøbevidste, og vi arbejder derfor hele tiden på at nedbringe vores miljøpåvirkninger.

Vores produkter består udelukkende af materialer, der kan genanvendes. Det betyder, at vi udnytter ca. 98% af så godt som alle vores råmaterialer direkte i produktionen. Det affald som vi ikke selv kan kværne eller regenerere sælges videre til genanvendelse.

Plastemballager fra Robinson Packaging Danmark er genanvendelig, og kan f.eks. genbruges til alternative produkter

Kvalitet er helt naturligt "under huden" på hver enkelt medarbejder